Obnova ceste v Šmarju

ŠMARJE – Cesta skozi Šmarje v Občini Šentjernej je pomembna lokalna povezava, saj med drugim vodi do vinogradniških goric, Javorovice in Kartuzije Pleterje. Ker je bila vrsto let v klavrnem stanju, je občina le zagrizla v kislo jabolko in pred leti izvedla prvi del obnove. V še slabšem stanju, kot je bil prvi del, pa ostaja odsek od Golobinjka do razcepa za Pleterje.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video