Občina Črnomelj v tem mandatu s tremi podžupani

Ponovno izvoljeni župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je s sklepom določil podžupane, ki mu bodo v novem mandatu pomagali pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravljali določene naloge iz pristojnosti župana. Podžupani so postali Dubravko Čengija, Maja Kocjan in Jaka Birkelbach.

Podžupan Dubravko Čengija (Lista za razvoj) je bil podžupan tudi v preteklem mandatu, pomagal bo županu pri opravljanju nalog iz njegove pristojnosti in bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana bi začasno opravljal tudi funkcijo župana.

Podžupanja Maja Kocjan (SDS) bo opravljala naloge medobčinskega povezovanja in sodelovanja.

Podžupan Jaka Birkelbach (SD) bo opravljal naloge priprave programa prireditev in obeležitev pomembnejših obletnic in dogodkov v občini.

Vsi podžupani bodo svojo funkcijo opravljali nepoklicno in bodo izvajali naloge, za katere jih bo pooblastil župan.

Vir in foto: Občina Črnomelj

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si