Nove cene vrtcev v občini Krško

KRŠKO – Občinski svet Občine Krško je na junijski seji potrdil sklep o določitvi cene programov v vrtcih. Osnova za plačilo staršev je najnižja cena istovrstnega programa v občini Krško, ki za oddelke prvega starostnega obdobja znaša 583,86 EUR in je za 7,33 % višja od sedanje osnove.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video