Neurje povzročilo škodo tudi v gozdovih

Neurje, ki je danes pustošilo v velikem delu Slovenije, je povzročilo škodo tudi v gozdovih. Po grobih ocenah in hitrem pregledu stanja je današnja ujma podrla približno 150 tisoč kubičnih metrov drevja, natančnejši podatki pa bodo znani v prihodnjih dneh.

Po trenutno zbranih podatkih je največ škode v gozdovih nastalo v severni in vzhodni Sloveniji. Gre predvsem za podrta drevesa v šopih in pasovih predvsem na ravninskem območju ob reki Dravi, Muri, Apaškem polju. Na pobočjih in v višjih predelih pa so večje količine podrtega lesa zabeležili na pobočjih Pohorja, Kozjaka, Bohinja, na Jelovici, Bovškem (Polovnik), območju Jezerskega, Kokre, Preddvora, pogorja Krvavca, okolica Tržiča, okolica Kranja, Šenčurja in Cerkelj na Gorenjskem. Zaradi podrtega drevja je na teh območjih neprevoznih kar nekaj gozdnih cest, ki pa jih bodo pristojne službe skušale v najkrajšem času usposobiti za promet. Predvsem se bo skušalo prevoznost čim prej vzpostaviti na cestah, ki povezujejo kmetije.

Zaposleni ZGS bodo v najkrajšem času pregledali poškodovane gozdove in označili poškodovana drevesa za posek, obvestili lastnike gozdov ter jim podali usmeritve za sanacijo. Ko se bo vreme ustalilo, Zavod za gozdove Slovenije k sodelovanju poziva tudi lastnike gozdov, da pregledajo svoje gozdove in o poškodovanih drevesih obvestijo pristojne revirne gozdarje. Ključnega pomena je, da se najprej pregledajo poškodovani gozdovi na območjih, kjer prevladuje smreka, da se prepreči razvoja podlubnikov in s tem dodatna škoda.

Del v gozdu se je vedno treba lotiti previdno in primerno opremljeni. Vendar pa je posek prelomljenih in prevrnjenih po ujmah poškodovanih dreves izredno nevarno opravilo, zato lastnikom gozdov priporočamo, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni. V nasprotnem jih pozivamo, naj najamejo usposobljene gozdne delavce.

Opozorilo velja tudi vsem obiskovalcem gozdov, da se ne gibajo v poškodovanih gozdovih do zaključka sanacije, saj obstaja velika nevarnost padanja visečih in poškodovanih dreves.

Vir: Zavod za gozdove Slovenija

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si