Namenu predali obnovljeni odsek ceste in pločnik

S simboličnim rezanjem traku so župan Občine Brežice Ivan Molan, predstavnik vaške skupnosti Podgračeno Miha Budič, poslanka Državnega zbora Nataša Avšič Bogovič in direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Bojan Tičar slovesno predali namenu obnovljeni odsek državne ceste Čatež ob Savi – Mokrice in pločnik skozi vas Podgračeno v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Sredstva za 780 tisoč evrov vredno naložbo sta združili direkcija in občina. Z uresničitvijo projekta je bila izboljšana prometna varnost v naselju, ki je prometno obremenjeno, saj predstavlja pomembno prometno povezavo od mejnega prehoda Slovenska vas proti Brežicam.

Otvoritev rekonstruirane ceste je bila del tradicionalnega praznovanja Vaške skupnosti Podgračeno, ki se je začela s sveto mašo ob prazniku Marijinega rojstva pri kapelici Sv. Mihaela. V vasi Podgračeno je 10 hiš, kar jo uvršča med manjše vasi. Kljub temu so vaščani s prostovoljnim delom v količini 3.000 ur in darovi uspeli leta 2001 v devetih mesecih sami postaviti kapelico, posvečeno Svetemu Mihaelu, ki je postala središče vasi in je enkrat letno prizorišče vaškega praznovanja. Kapelica je bila zgrajena v spomin na srečno vrnitev vaščanov iz izgnanstva, v zahvalo za samostojno Slovenijo in kot znamenje zanamcem ob prelomu tisočletja. 

Župan Ivan Molan je vaščanom čestital za pridobitev in dejal, da si je občina 20 let, vse od gradnje avtoceste, prizadevala za ureditev državne ceste skozi naselje. Župan je vesel dokončne ureditve nevarnih odsekov skozi vas, želja občine pa je, da se v prihodnje začne urejati tudi odsek državne ceste skozi naslednje naselje – Ribnico. Tega si želi tudi predstavnik vaške skupnosti Miha Budič, kar je izpostavil v svojem nagovoru, ter ureditev ceste od Podgračenega priti Čatežu ob Savi, saj je ta vsakodnevno močno obremenjena s prometom in zato dotrajana.

V brežiški občini so v načrtu še številni drugi projekti na področju sodelovanja direkcije in občine. Med temi zagotovo gradnja novega mostu čez Savo, nadvoz v Brezini, obnova državne ceste na Bizeljskem proti Orešju in Bistrici ob Sotli, križišče Boršt, urejanje večnamenske poti od Brežic (Šentlenarta) proti Spodnji Pohanci, ureditev regionalne ceste v Pišecah, urejanje državne ceste skozi Ribnico in na Prilipah. Ključnega pomena je zagotovo izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nadvoza v Brezini, ki jo vodi direkcija.

Vir: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si