Nekoliko višje cene komunalnih storitev.

SEVNICA – Na februarski seji Občinskega sveta Občine Sevnica so svetniki in svetnice potrdili poslovni načrt Komunale Sevnica, ki v občini opravlja devet gospodarskih javnih služb. Zaradi enormnega dviga cen energentov in dviga plač bodo zneski na položnicah nekoliko višji.

Nekoliko višje cene komunalnih storitev