MONM: Višje cene komunalnih storitev bo subvencionirala občina

Novomeški občinski svetniki so na včerajšnji 30. redni in zadnji seji v tem mandatu potrdili nove cene določenih komunalnih storitev, podražitve pa gospodinjstva do konca leta ne bodo občutila, saj jih bo v celoti subvencionirala Mestna občina Novo mesto.

Svetniki so zaradi višjih cen električne energije potrdili nove cene vodarine in stroškov izvajanja čiščenja odpadne vode, ki se zvišujejo za 7 centov na kubični meter in za štiričlansko družino na mesečni ravni prinašajo za 2,15 evra dodatnega stroška, vendar pa bo gospodinjstvom razliko v ceni v skupni višini 55 tisoč evrov do konca leta subvencionirala Mestna občina Novo mesto.

Občinski svet je v prvi obravnavi potrdil tudi dopolnjena osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno zbirno cesto in Graben/2. Slednji določa podrobnejše prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in ureditev površin za poslovne dejavnosti novomeške tovarne zdravil, južna zbirna cesta v dolžini 1600 metrov med Poganci in Regrškimi Košenicami pa bo v prihodnje razbremenila promet na območju Šmihela, Regrče vasi in Gotne vasi. Za oba dokumenta na Mestni občini Novo mesto poteka javna razgrnitev, sledita tudi javni obravnavi.

Z namenom optimalne izrabe parkirnih mest bodo stanovalci Glavnega trga po včerajšnjem sprejetju spremembe odredbe k odloku o ureditvi cestnega prometa odslej imeli možnost parkiranja na dveh conah na območju ožjega mestnega jedra, odredba pa prinaša tudi poenotenje cene parkirnih dovolilnic za stanovalce v ožjem mestnem jedru (v višini 100 evrov) in določa cenovne ureditve parkirnih dovolilnic pri avtobusnih prevoznikih.

Svetniki so na seji potrdili še akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma za obdobje 2022–2025, s katerim se destinacija zavezuje, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki za predstavnike v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije izvolili Franca Bačarja, Petra Kostrevca, Maria Krapeža, Janeza Povha, Miro Retelj, Marjanco Trščinar Antić, Vesno Vesel in Adolfa Zupana. Za kandidata za člana državnega sveta so določili Bojana Kekca, za direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto imenovali Bojana Rajerja, podali soglasje k imenovanju Urške Ban za direktorico javnega zavoda Dolenjske lekarne in soglasje k imenovanju Mateje Petrič za direktorico javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto. Podali so pozitivno mnenje o kandidatki Mojci Lukšič za ravnateljico Gimnazije Novo mesto, Marjana Erpeta imenovali za predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet javnega zavoda Dijaški in študentski dom Novo mesto in zaradi odstopa Matijo Radeža razrešili članstva v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Otočec in kot člana nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

Vir in foto: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si