Mladi s kriminalno preteklostjo se lahko uspešno vključijo v družbo

Mladi s kriminalno preteklostjo na splošno spadajo med diskriminirane skupine prebivalstva, težje se vključujejo na trg dela in so socialno med najbolj ranljivimi skupinami. S projektom Vključujoč pristop k socialni rehabilitaciji in izobraževanju zapornikov, ki je del programa ReEdu, so želeli olajšati njihovo vključevanje v družbo po prestani kazni.

Koordinator mednarodnega projekta, katerega zaključna konferenca je bila včeraj, je bil Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je projekt v praksi pilotno izvedel z Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Prevzgojnem domu Radeče, s petimi mladostniki, starimi od 14 do 23 let.

CIK Trebnje je s partnerji (Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Mednarodno združenje za kazensko in forenzično psihologijo iz Belgije, Univerza iz Malte, Ministrstvo za pravosodje in ustavo iz Bremna v Nemčiji ter zapor Baia Mare iz Romunije) projekt razvijalo tri leta. »Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje vedno iščemo različne možnosti za financiranje programov, za katere vemo, da imajo pozitivne učinke na lokalno skupnost. In ta projekt je bil eden izmed takih. Zato je naša želja, da se program v takšni ali izboljšani različici izvaja tudi v prihodnosti,« je ob zaključku povedala direktorica CIK Trebnje, Patricija Pavlič.

Skoraj 600 tisoč evrov vreden projekt, ki ga je 80-odstotno sofinancirala Evropska skupnost iz programa Erasmus+ Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training, se zaključuje, pripravljena so tudi priporočila za vpeljavo modela v različne zaporske sisteme po Evropi, pri čemer so sodelovali vsi partnerji, vodilni partner pa je bilo Ministrstvo za pravosodje in ustavo iz Bremna. V razširjanju rezultatov projekta se je aktivno vključila tudi mednarodna mreža strokovnjakov s področja kazenskega pravosodja z Nizozemske (International Corrections and Prison Association).

Vir: Občina Trebnje, foto: arhiv CIK Trebnje, Klavdija Žele

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si