Komunalno opremljanje stanovanjske cone Zapuže

Nova stanovanjska cona v Zapužah, zaselku v neposredni bližini središča kraja Mirna, bo zaživela. V teh dneh se je začelo komunalno opremljanje približno 30 tisoč kvadratnih metrov velike površine, na kateri bo zraslo predvidoma 27 stanovanjskih objektov.

Po štirih stanovanjskih blokih, ki so bili zgrajeni v zadnjih dveh letih, in skorajšnji zapolnitvi stanovanjske cone Roje IV, se zdaj odpira možnost za gradnjo samostojne hiše v Zapužah pri Mirni. Na prihod novih prebivalcev se v občini pripravljajo že nekaj let – začela se je gradnja novega vrtca, v načrtu je širitev osnovne šole, dovolj je tudi rekreativnih površin za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije.

Nedaleč od lokalne ceste, ki povezuje Mirno z Debencem, v neposredni bližini gozda, a hkrati blizu železniške postaje, trgovine in središča kraja bo tako zraslo novo stanovanjsko naselje. Trije zasebni lastniki – vsak s po približno tretjino parcel – so pristopili k skupni pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje, v začetku poletja pa so z občino podpisali tudi pogodbo o komunalnem opremljanju nove cone, ki predvideva, da bodo lastniki zemljišč komunalno uredili cono in parcele (voda, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, cesta do asfalta), infrastrukturo pa nato brezplačno predali občini, ki se je zato s pogodbo odrekla obračunu komunalnega prispevka za te parcele.

Za tretjino parcel so – po besedah investitorjev – že sklenjene predpogodbe. Parcele so v povprečju velike od 800 do 1000 kvadratnih metrov.

Nova stanovanjska cona bo imela dve vrsti stanovanjskih hiš s pogledom na naravo, med njimi se bo vila cesta s povoznim pločnikom (slepa ulica), v coni bo tudi otroško igrišče. Komunalno opremljanje cone, ki se je začelo v teh dneh, naj bi bilo zaključeno do konca leta, in tako pripravljeno, da prvi novi lastniki parcel z ustrezno urejeno gradbeno dokumentacijo že lahko začnejo tudi graditi svoj novi dom.

VIR: Občina Mirna, foto Lapego

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si