Javna razgrnitev načrta brvi

ČRNOMELJ – Naslednji teden bodo na črnomaljski občini pripravili javno razgrnitev za projekt brvi od mestnega jedra do Majerja. Ta bo Lahinjo prečila na ravni Majerja in omogočila krajšo povezavo z območjem, kjer bo na voljo dovolj parkirišč, obenem pa povezala dve do zdaj slabo povezani mestni območji.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video