Izmenjava znanj in izkušenj

V preteklih mesecih so se zaposleni v Javnem zavodu Kozjanski park skupaj s projektnimi partnerji projekta LIFE Amphicon udeležili dveh študijskih ekskurzij, kjer so s strokovnjaki iz tujine izmenjali znanje in izkušnje pri izvajanju ukrepov za ohranjanje ter varstvo populacij dvoživk.

Konec februarja in v začetku marca so si na dvodnevni ekskurziji ogledali avstrijske prakse izvajanja ukrepov za dvoživke na cestah v okolici Salzburga. Gostitelj Martin Kyek iz Haus der Natur jim je predstavil več cestnih odsekov, kjer so nameščeni podhodi in trajne zaščitne ograje za dvoživke. Ob ogledu odsekov na terenu so diskutirali o ustreznih in manj ustreznih izvedbah ukrepov, možnostih izboljšav ter prenosa učinkovitih praks v Slovenijo, kjer se bo v okviru projekta zgradilo več podhodov skupaj z zaščitnimi ograjami na trenutnih t. i. črnih točkah povozov v projektnih območjih.

Prejšnji teden pa so obiskali Moritza Otta in njegove kolege iz organizacije Landschaftserhaltungsverbände (LEV) ter drugih naravovarstvenih organizacij, ki so nam predstavili svoje delovanje na področju varstva dvoživk. V okolici Ravensburga so obiskali nekaj lokacij, kjer izvajajo ukrepe za obnovo in izboljšanje habitatov za dvoživke, si ogledali razstavo o plavčku (Rana arvalis) v Conservation Center Wilhelmsdorf in v vzrejni postaji za plavčka izmenjali izkušnje podporne vzreje.

Vir: Kozjanski park, foto: A. Lešnik, A. Bolčina, J. Tarman

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si