Finančna pomoč za sanacijo škode

Julijsko neurje in avgustovske poplave so v brežiški občini povzročile veliko škode na zemljiščih, stavbah, javni infrastrukturi in vodotokih. Občina Brežice bo za pokrivanje stroškov nujnih sanacij z odlokom zagotovila 175 tisoč evrov iz sklada proračunske rezerve, kar so soglasno potrdili tudi občinske svetnice in svetniki na ponedeljkovi seji.

Uprava RS za zaščito in reševanje je ločeno, na podlagi zbranih informacij in prvih ocen škode na terenu, izdala sklepe, s katerimi je prepoznala večjo škodo kot posledico neurij in poplav. Občina Brežice je na podlagi izdanih sklepov oblikovala popisne komisije ter objavila pozive prizadetim občanom za oddajo vlog, ki jih bo po vnosu v sistem AJDA obravnavalo resorno ministrstvo in izdalo odločbo o upravičenosti vlagatelja do povračila sredstev s strani države.

Dodatno pa lahko občina v skladu s predpisi prispeva sredstva iz sklada stalne proračunske rezerve, ki je namenjen odpravi posledic naravnih nesreč. Sredstva bodo dodeljena v skladu s sprejetim Odlokom o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo in poplav v juliju, avgustu 2023 v občini Brežice na podlagi poročila Civilne zaščite občine Brežice o dejansko nastalih stroških.

Sprejeti odlok zajema stroške za financiranje:

  • nujnih intervencijskih ukrepov, ki jih izvaja Civilna zaščita občine Brežice;
  • najnujnejše sanacije škode na cestah (javne poti, lokalne ceste);
  • nastalih stroškov posredovanja gasilskih združenj s stroški popravil uničene opreme;
  • stroškov najnujnejše sanacije škode na objektu Osnovne šole Artiče.

Skladno z napovedanimi ukrepi Vlade RS bo Občina Brežice v primeru možnosti refundacije stroškov iz proračuna države te povrnila, zaradi nujnosti ukrepov pa s sprejetim odlokom brežiška občina zagotavlja pogoje za hiter odziv in takojšne aktivnosti, so sporočili z občine.

Vir: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si