Domovina je kul(tura)

ČRNOMELJ – V črnomaljskem kulturnem domu so nedavno odprli stalno razstavo Domovina je kul(tura), ki opisuje in prikazuje dogajanje v Beli krajini in Črnomlju med letoma 1944 in 1945, ko je prostor postal prvo osvobojeno ozemlje v Sloveniji.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video