Cesta Dule v ponos vaščanom

GORENJE VRHPOLJE – V šentjernejski občini v zadnjem času izvajajo več naložb na cestnem področju. Po dolgoletnem čakanju se je uresničila tudi želja vaščanov Gorenjega Vrhpolja. Delavci javnega podjetja EDŠ so namreč obnovili 210-metrski odsek Dule, ki so ga v sklopu Jernejevega slovesno predali namenu.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video