Brv v Irči vasi in Kandiji

NOVO MESTO – Novomeška občina je že pridobila gradbeno dovoljenje za brv v Irči vasi, ki pa še ni pravnomočno. Javni razpis za izbor izvajalca gradnje je bil objavljen prvi teden v juniju. Gradnja naj bi trajala 15 mesecev, izvajalec pa se bo moral prilagajati okoljevarstvenim zahtevam. Občina pa, kot je znano, načrtuje tudi brv v Kandiji. Poglejmo podrobnosti.

Brv v Irči vasi in Kandiji