36. seja Občinskega sveta Mestne občine Krško

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na včerajšnji 36. redni in tudi zadnji seji v mandatu 2018-2022 med drugim sprejeli Sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi, Odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško ter potrdili končni predlog Strategije razvoja mestne občine Krško do leta 2040+.

Sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«

Storitve projekta »Most« so namenjene vsem občanom Mestne občine Krško v starosti 18 +, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju ali trajno, odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. V okviru projekta so v letih od februarja 2021 do oktobra 2022 izvajali fizioterapije, delovne terapije, kineziologijo in zdravstvene nege na domu. Včeraj sprejeti sklep pomeni, da se bodo aktivnosti nadaljevale.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi

Mestna občina Krško je v letu 2021 pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Senovo, ki bodo omogočile umestitev Pametne srebrne vasi na območju naselja Senovo (SDUN). Predvidena je zasnova centra, ki bo sestavljen iz pol-javnih vsebin tako za prebivalce Pametne srebrne vasi, prebivalce kraja kot širše. Objekti bodo med seboj povezani z zunanjimi ureditvami, ki bodo nudile dodatno kakovost bivanju. Obstoječ objekt stare elektrarna, ki je v slabem gradbeno tehničnem stanju, pa bodo porušili. Občinski svet mestne občine Krško je SDUN sprejel z odlokom, ki je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter drugih posegov v prostor.

Odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško

Svetniki so sprejeli Odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško, v katerem se spreminja podoba in obseg uporabe grba, prav tako se spreminja obseg uporabe znaka ter oblika in podoba zastave.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si