1,8 milijona evrov podpore za programe in projekte

Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov s posebnim statusom in sofinanciranje projektov za leto 2024. Za dvanajst vsebinskih področij organizacijam in posameznikom, ki v novomeškem okolju predstavljajo pomembno družbeno komponento, namenja skupaj 1,8 milijona evrov. Gre sicer v letu 2022 prvič uvedeni triletni razpis, namenjen tako prijavljencem, ki jim je novomeška občina že odobrila sofinanciranje in oddajo le letni program dela, kot tudi novim in obstoječim vlagateljem za podporo enkratnim projektom. Prvi rok za oddajo vlog v digitalni obliki poteče 1. decembra. Prijaviteljem bo v pomoč pri prijavi informativno srečanje, ki bo v sredo, 8. novembra 2023, ob 14. uri na rotovžu.

Z denarno podporo želi Mestna občina Novo mesto organizacijam in posameznikom s posebnim statusom omogočiti stabilno delovanje. Gre sicer za področja kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, športa, prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja preostalih društev in organizacij, turizma, prireditev, pomembnih za turistično promocijo občine, za oživljanje mestnega jedra in okolja ter letos kot novost tudi za področje integracije v skupnost.

Če po preteku prvega razpisnega roka prosilcem ne bodo razdeljena vsa razpisana sredstva, bo vloge možno oddati še dvakrat, in sicer med 29. marcem in 29. aprilom 2024 (2. razpisni rok) ter med 30. avgustom in 30. septembrom 2024 (3. razpisni rok).  V letu 2024 se zaključi triletno obdobje in bo objavljen nov triletni razpis 2025–2027.

Vse potrebne informacije so prosilcem na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Vir: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si