Župani za boljšo prometno povezavo

SEVNICA – Župani občin Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica so se dogovorili, da bodo v prihodnjih mesecih izoblikovali skupno pobudo za posodobitev regionalne ceste Trebnje–Mokronog–Boštanj in jo naslovili na vlado. Njena obnova bi – poudarjajo – prispevala h gospodarskem razvoju celotnega območja, k večji prometni varnosti in pretočnosti prometa ter dodatno povezala kraje Mirnske doline.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video