Župančičeva hiša v upravljanje RIC-u

VINICA – Upravljanje Spominske hiše Otona Župančiča na Vinici je z letošnjim januarjem v dogovoru z Občino Črnomelj in Belokranjskim muzejem Metlika prevzel RIC Bela krajina. Muzejska in turistična dejavnost bosta odslej povezani nudili vpogled v zanimivo kulturno zgodovino tega koščka Bele krajine.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video