Zmanjšati želijo poplavno ogroženost Brusnic

BRUSNICE – Brusniška dolina je ena najbolj poplavno ogroženih dolin v državi. Zato sta župan Novega mesta Gregor Macedoni in direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer dopoldne podpisala sporazum za izvedbo skupne naložbe za zmanjšanje poplavne ogroženosti Brusnic na povodju Rateškega potoka.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video