“Zasadimo si vrtiček!”

SEMIČ – Zaradi ukrepov v boju proti koronavirusu se je v dobršni meri marsikaj, kar nam je bilo doslej samoumevno, korenito spremenilo. Med drugim smo spoznali, kako pomembna strateška dobrina je hrana. K lokalni samooskrbi že od začetka epidemije spodbujajo na semiški občini.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video