Zaključni račun in rebalans sevniškega proračuna

SEVNICA – Sevniški svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto in zaključni račun za leto 2020. Na izvajanje lanskega proračuna sta v veliki meri vplivala epidemija in poletno neurje konec avgusta.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video