Zaključek urejanja poslovne cone v Kronovem

DOLENJE KRONOVO, ŠMARJETA – Potem, ko je bila konceptualno zastavljena že leta 2012, štiri leta kasneje pa je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt, so konec lanskega leta naposled stekla gradbena dela v poslovni coni v Dolenjem Kronovem. Po nekaj mesecih se ta vztrajno bližajo h koncu.

Zaključek urejanja poslovne cone v Kronovem