Zahtevno proračunsko usklajevanje

KRŠKO – Krški občinski svet je sprejel osnutek proračunov za prihodnji dve leti. Za leto 2020 so prihodki ocenjeni na 39 milijonov, za 2021 pa na slabih 40 milijonov evrov. Za naslednje leto so upoštevali tudi projekte občanov, izražene v participativnem delu proračuna. Med 50 prispelimi predlogi jih je bilo z glasovanjem potrjenih 26 in te bodo tudi uresničili, zagotavlja župan Miran Stanko.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video