Za ceste devet milijonov evrov

KRŠKO – V naslednjih dveh letih bodo v občini Krško namenili devet milijonov evrov za cestno omrežje. Najpomembnejše bo skorajšnje odprtje nove obvoznice od mostu Žadovinek, ki ga v glavnem financirana država, znatna sredstva pa mora primakniti tudi občina.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video