Z Urško Ban v Šentjerneju o ustanavljanju pokrajin

ŠENTJERNEJ – V sklopu vladnega obiska se je državna sekretarka za javno upravo Urška Ban v Šentjerneju z županom Jožetom Simončičem dotaknila upravljanja stvarnega premoženja lokalne skupnosti, reševanja lastništva zemljišč pod javno infrastrukturo ter postopkov, pristojnosti in nalog občin pri ustanavljanju pokrajin.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video