Vzpostavitev skupne rdeče cone za Posavje

BREŽICE, KRŠKO – Ob morebitnem pojavu ali celo izbruhu okužb v domovih za starejše v Posavju pa so se ti povezali z brežiško bolnišnico. V sodelovanju z vsemi domovi se namreč dogovarjajo o ureditvi posebnih prostorov v bližini bolnišnice, kamor bi namestili zbolele za Covid-om 19, ki ne bi potrebovali bolnišnične obravnave.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video