Vrtec na Senovem čaka na malčke

SENOVO – V zadnjih letih v krški občini veliko vlagajo v izboljšanje pogojev za predšolsko vzgojo. Zaradi prostorske stiske so lansko pomlad na Senovem začeli graditi nov leseni osemoddelčni vrtec. S tem bo prostorskih zagat za vrtec, ki sodi pod okrilje senovške osnovne šole, za nekaj časa konec.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video