Visoka realizacija straškega proračuna 2021

STRAŽA – Straški svetniki so na zadnji redni seji sprejeli zaključni račun občine za leto 2021, ki je pokazal, da so uresničili prihodke v višini dobrih pet milijonov evrov, kar je 95 odstotkov načrtovanih, na odhodkovni strani pa je bila realizacija nekoliko nižja – okoli 4,4 milijona, kar je približno 73 odstotkov.

Visoka realizacija straškega proračuna 2021