Višje cene komunalnih storitev v Šentjerneju

ŠENTJERNEJ – Šentjernejski občinski svetniki so na zadnji redni seji pred poletnim oddihom potrdili elaborat ter predračunske lastne cene, zaračunane cene in subvencije odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Šentjernej. Pričakovano so cene zvišali.

Višje cene komunalnih storitev v Šentjerneju

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si