Višje cene komunalnih storitev tudi v Sevnici

SEVNICA – Sevniški občinski svetniki so na februarski seji potrdili predlagane elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v občini. Gre za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske vode, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki in 24-urno dežurno službo v okviru pogrebne dejavnosti.

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si