Višje cene komunalnih storitev tudi v Krškem

KRŠKO – Krški občinski svetniki so na zadnji seji potrdili predlagane elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v v občini za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske vode, odvajanje in čiščenje odpadne vode ter ravnanje z odpadki. Dvig cen bo ublažila občinska subvencija.

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si