Višje cene komunalnih storitev bo subvencionirala občina

NOVO MESTO – Novomeški občinski svetniki in svetnice so na svoji zadnji redni seji v tem mandatu potrdili elaborate o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini. S tem so zvišali cene komunalnih storitev, podražitev pa bo do konca leta subvencionirala občina.

Višje cene komunalnih storitev bo subvencionirala občina