Veseli odprtja obnovljenega križišča

MAHAROVEC – V Maharovcu v šentjernejski občini se veselijo obnovljenega križišča. Po večletnih pozivih vaščanov, da ga je treba urediti, je namreč občina z direkcijo za infrastrukturo le dosegla dogovor in izvedla naložbo na tej prometno izredno obremenjeni državni cesti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video