Več parkirnega prostora v Sevnici

SEVNICA – Zdravstveni dom Sevnica in njegova okolica sta v zadnjih letih deležna korenitih obnov in dozidav. Ena zadnjih je ureditev parkirišča pred lekarno in Zdravstvenim domom.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video