V Trebnjem ustvarjajo likovni samorastniki

TREBNJE – Kultura zna biti močnejša od vseh ovir. To dokazuje tudi že 53. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki te dni poteka v Trebnjem. Bistvo tabora vsemu navkljub ostaja nespremenjeno – sodelovanje, izmenjava izkušenj in ustvarjanje novih, prijateljskih vezi med umetniki.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video