V topliški občini koncesija za zdravstveno oskrbo

DOLENJSKE TOPLICE – Topliški svetniki so na oktobrski seji med drugim sprejeli pomembna odloka, s katerima bodo na novo podelili koncesiji, in sicer za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti v občini zaradi napovedane upokojitve zdajšnje zdravnice ter za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine.

V topliški občini koncesija za zdravstveno oskrbo