V Šentjerneju pričakujejo kakovostno zdravstveno oskrbo

ŠENTJERNEJ – Šentjernejski občinski svetniki so se na aprilski redni seji seznanili s poročili in letnimi programi dela več zavodov. Tako so med drugim dali soglasje k letnemu poročilu 2021 Zdravstvenega doma Novo mesto ter programu dela in finančnemu načrtu za letos. Kljub dobremu sodelovanju s tem zavodom, so ugotavljali, pa je že vrsto let težava s pediatrijo, zato zahtevajo, da se to področje končno uredi.

V Šentjerneju pričakujejo kakovostno zdravstveno oskrbo