V Šentjerneju bodo gradili kanalizacijo

ŠENTJERNEJ – V Občini Šentjernej nadaljujejo komunalno opremljanje naselij. Včeraj so namreč podpisali pogodbo za izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Občina Šentjernej. Uredili bodo sistem kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju, edini v občini z več kot dva tisoč populacijskimi enotami.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video