V Semiču bodo obnavljali ceste

SEMIČ – V občini Semič vsako leto obnovijo nekaj najbolj dotrajanih in obrabljenih lokalnih cest. Tudi v letošnjem občinskem proračunu je predvidenih kar nekaj denarja za preplastitev javnih poti oziroma njihovih odsekov, za kar bodo namenili slabih 229 tisoč evrov.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video