“V nesreči nisi nikoli sam”

ČRNOMELJ – Pobrateni občini in gasilski zvezi Črnomelj ter hrvaška Duga Resa zaključujeta dvoletni partnerski projekt vzajemne pomoči Hitro, ki zagotavlja pomoč in sodelovanje v primeru naravnih in drugih nesreč. V okviru Interreg projekta sta ustanovili, izurili in opremili skupno čezmejno enoto zaščite in reševanja.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video