V Krki je znanje vrednota

NOVO MESTO – Nacionalna poklicna kvalifikacija je edinstven proces pridobivanja in potrjevanja znanja, v katerem je glavni poudarek na spretnostih in veščinah, pridobljenih na delovnem mestu. V novomeškem farmacevtu so s tem izobraževalnim projektom začeli pred 23 leti. Certifikat je doslej pridobilo 1812 krkašic in krkašev, letos jih je izobraževanje za farmacevtskega procesničarja uspešno končalo 127.