V ivanški občini bodo urejali kolesarske poti

IVANČNA GORICA – V občini Ivančna Gorica bodo ob pomoči pridobljenih evropskih sredstev širili mrežo kolesarskih poti. S tem bodo prispevali k trajnostni mobilnosti, predvsem pri dnevnih migracijah, pa tudi k izboljšanju prometne varnosti in pogojev za kolesarje. Izgradnja kolesarskih povezav se bo posredno odražala tudi na turistični privlačnosti občine.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video