V Črnomlju izgradnja manjkajočih kanalizacij

ČRNOMELJ – Zaradi dotrajanosti in posledičnega obremenjevanja podtalja s komunalnimi odpadnimi vodami bodo letos v Črnomlju obnovili mešano kanalizacijo, ki poteka od Kidričeve ulice po pešpoti mimo stadiona do Grajske ceste in po tej cesti do Viniške ceste in mostu čez Dobličico.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video