Urejanje vodotoka Krke pri Brodu v Podbočju

Reka Krka je v Posavskem delu umirjena nižinska reka, ki ob počasnem toku na dno struge odlaga mulj ter ostale naplavine in tako ves čas polni svoje korito. V izogib morebitnim poplavam bi bilo potrebno korito redno čistiti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video