Urejanje poplavne varnosti Sevnična v Sevnici

SEVNICA – Direkcija za vode Republike Slovenije je lani začela urejati protipoplavno zaščito Sevnične, ki je trenutno v zaključni fazi. Gre za hudourniški vodotok, ki je že večkrat prestopil bregove.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video