Ureditve ob elektrarnah na spodnji Savi

SEVNICA, KRŠKO, BREŽICE – Potem ko je država gradnjo hidroelektrarne Mokrice uvrstila med prednostne naložbe, smo na terenu preverili, kako z dokončnimi ureditvami drugih elektrarn na spodnji Savi. Državni prostorski načrt za hidroelektrarni Blanca in Boštanj je v veliki meri zaključen, nekaj podrobnosti je treba urediti le še na infrastrukturnem področju. Končujejo pa se tudi ureditve v sklopu izgradnje Hidroelektrarne Brežice in Krško.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video