Umirjanje prometa pri trgu v Brestanici

BRESTANICA, KRŠKO – Lani je Mestna občina Krško z glavnim partnerjem in sofinancerjem Direkcijo za infrastrukturo pristopila k rekonstrukciji državne ceste skozi Brestanico na odseku pri trgu Brestanica. Zaključek del bo prinesel večjo prometno varnost na tem odseku in lažje vključevanje krajanov v promet.

Umirjanje prometa pri trgu v Brestanici