Učenci nabirajo znanje na petih lokacijah

ČRNOMELJ – Šole se pri organizaciji pouka, da zadostijo varnostnim kriterijem glede covida-19, soočajo s precejšnjimi napori. Težko pa si predstavljamo, koliko truda mora v organizacijo pouka vložiti vodstvo šole, če poleg že omenjenih zahtev pouk poteka na kar petih različnih lokacijah. S to situacijo se uspešno soočajo na Osnovni šoli Loka Črnomelj.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video