Tudi za kmete težki časi

NOVO MESTO – Med epidemijo koronavirusa je zelo pomembna oskrba s hrano, zato je pomembno, da so kmetje zdravi in imajo normalne pogoje za svoje delo, saj skrbijo za lokalno samooskrbo. A tudi njim je ta čas težko. Prvi sprejeti tako imenovani »protikorona« paket zadeva tudi kmete, ki bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka, to je 350 evrov za marec ter 700 za april in maj, in oproščeni plačila prispevkov.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video